Szkolenia on-line

E-learning

Szkolenia okresowe z zakresu bhp pracowników w formie e-learningowej realizowane są jako samokształcenie na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Uczestnicy szkolenia po uiszczeniu opłaty mogą po wcześniejszym zarejestrowaniu się w platformie edukacyjnej zostać zapisani na szkolenie i zapoznać się z odpowiednimi materiałami dydaktycznymi umożliwiającymi przyswojenie wiadomości i umiejętności.

Dostęp do kursu jest udostępniony na czas 1 miesiąca. Szkolenie e-learningowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojoną wiedzę w formie testu jednokrotnego wyboru (3 podejścia). Egzamin z wynikiem pozytywnym jest jednoznaczny z otrzymaniem zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest wysyłane pocztą wraz z fakturą.

Szkolenie, program oraz zaświadczenie jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Platforma zostanie uruchomiona w maju br.