Szkolenia

SZKOLENIA BHP

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny
1 dzień
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
1 dzień
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia
1 dzień
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych
1 dzień
Szkolenie okresowe BHP dla kadry inżynieryjno - technicznej
2 dni
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
2 dni
Szkolenie okresowe dla służb BHP
4 dni
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
8 dni
Seminarium z zakresu psychologii pracy w kontekście bezpieczeństwa pracy
1 dzień
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy
1 dzień
Kurs przeciwpożarowy pracowników wyznaczonych do czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
1 dzień
Kurs z zakresu prowadzenia instruktażu stanowiskowego
1 dzień

SZKOLENIA BHP DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny
1 dzień lub 2 dni
Szkolenie ze znajomości zakładu górniczego dla pracowników wykonujących pracę w ruchu podziemnych zakładów górniczych
1 dzień
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (grupa górników, elektryków, mechaników itp.)
1 dzień
Szkolenie okresowe BHP dla osób dozoru ruchu specjalności górniczej
2 dni
Szkolenie okresowe bhp dla osób dozoru ruchu specjalności mechanicznej ds. wyciągów szybowych
2 dni
Szkolenie okresowe BHP dla osób wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej
2 dni
Szkolenie okresowe BHP dla osób wyższego dozoru ruchu specjalności energomechanicznej
2 dni
Szkolenie okresowe BHP dla osób wyższego dozoru ruchu specjalności mechanicznej ds. wyciągów szybowych
2 dni
Szkolenie z zakresu znajomości zasad działania oraz posługiwania się ucieczkowym sprzętem ochrony układu oddechowego
1 dzień
Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników sporadycznie zjeżdżających w podziemia kopalń
2 dni
Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników sporadycznie zjeżdżających w podziemia kopalń – wraz ze szkoleniem z zakresu znajomości zasad działania oraz posługiwania się ucieczkowym sprzętem ochrony układu oddechowego
2 dni
Szkolenie specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnik (powtarzalne co 5 lat)
1 dzień
Szkolenie specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku cieśli szybowego (powtarzalne co 5 lat)
1 dzień
Szkolenie z zakresu zwalczania i zabezpieczania się przed aktywacją zagrożenia wyrzutami gazów i skał
1 dzień

KURSY

Kurs młodszego górnika
5 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych
2 dni
Wymagania: minimum 3 m-ce stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs obsługi kołowrotów
2 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs obsługi ładowarek zgarniakowych ZPP wraz z kołowrotami
2 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika
2 dni
Wymagania: dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Kurs sanitariuszy oddziałowych
4 dni
Wymagania: minimum 3 m-ce stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs instruktora szkolenia wewnątrzzakładowego
3 dni
Wymagania: minimum 24 m-ce stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych, posiadanie kwalifikacji zawodowych
Kurs górnik rabunkarz
5 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy na stanowisku górnika
Kurs hakowych
1 dzień
Kurs dla operatorów wciągników i wciągarek stałych i przejezdnych sterowanych z poziomu roboczego
2 dni
Kurs dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych (kombajnów chodnikowych)
5 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy: 12 miesięcy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika, elektromontera lub ślusarza
Szkolenie (kurs) dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych (ładowarek samojezdnych)
5 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy: 12 miesięcy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika, elektromontera lub ślusarza
Kurs cieśli górniczych
6 dni
Wymagania: minimum 12 m-cy stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs cieśli taśmowych
5 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy pracy przy obsłudze przenośnikow taśmowych i zgrzebłowych,
Kurs dla pracowników dopuszczonych do robót szybowych, zatrudnionych w brygadach szybowych: cieśla szybowy
5 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy przy robotach w oddziałach szybowych, wykształcenie minimum zawodowe
Kurs obsługi kruszarek
1 dzień
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy w zakładzie przeróbczym
Kurs obsługi przesiewaczy rusztowych i wibracyjnych
1 dzień
Kurs obsługi zagęszczarki
4 dni
Kurs obsługi wieloczynnościowego urządzenia do wykonywania betonu wubet
1 dzień
Kurs obsługi urządzeń przyszybowych
2 dni
Kurs obsługi załadowni oddziałowych i manewrowego
4 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs obsługi pomp wirowych
3 dni
Kurs obsługi pomp odwadniających
1 dzień
Kurs obsługi sprężarek
3 dni
Kurs obsługi wentylatorów głównego przewietrzania kopalń
3 dni
kurs dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych wozów wiertniczych i wozów kotwiących
9 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy: 12 miesięcy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika, elektromontera lub ślusarza
Kurs operatorów agregatów torkretujących oraz pompująco – mieszających
3 dni
Wymagania: minimum 3 m-ce stażu pracy przy wykonywaniu wykładki mechanicznej oraz przy torkretowaniu
Kurs w zakresie kotwienia górotworu i obsługi kotwiarek dla osób wykonujących
2 dni
Wymagania: minimum 6 m-cy stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs obsługi urządzeń do iniekcji klejów i pian
2 dni
Wymagania: minimum 3 m-ce stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych
Kurs naprawy i konserwacji kombajnów chodnikowych
5 dni
Wymagania: minimum 12 m-cy stażu pracy w podziemnych zakładach górniczych w dziale energomechanicznym, posiadanie kwalifikacji zawodowych

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny dla maszynistów kolejek podwieszanych
4 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy: 24 m-ce w podziemnych zakładach górniczych
Kurs specjalistyczny dla maszynistów lokomotyw pod ziemią
5 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy: 24 m-ce w podziemnych zakładach górniczych
Kurs specjalistyczny dla maszynistów kolejek spągowych
5 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy: 24 m-ce w podziemnych zakładach górniczych
Kurs specjalistyczny dla rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
5 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, staż pracy: 12 m-cy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
Kurs specjalistyczny: eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych
3 dni
Kurs specjalistyczny dla sygnalisty szybowego
6 dni
Wymagania: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum zawodowe, 6 miesięcy pracy w szybowych brygadach remontowo – konserwacyjnych, 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego,
Uzupełniający kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania dla górników strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
2 dni

KURSY DLA KIEROWNICTWA I DOZORU

Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące techniki strzałowej
2 dni
Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące przewietrzania i zwalczania zagrożeń: wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami
3 dni
Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: podsadzania wyrobisk górniczych
2 dni
Szkolenie specjalistyczne BHP , związane z ruchem wyciągów szybowych, dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu
2 dni
Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej /DEx/
4 dni
Kurs specjalistyczny dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności mechanicznej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i napraw silników spalinowych budowy przeciwwybuchowej
2 dni

INNE

kurs dla operatorów suwnic kategorii II S: suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.
5 dni
Wymagania: posiadanie wiedzy z zakresu mechaniki i elektrotechniki
Obsługa wag pomostowych samochodowych i kolejowych oraz automatycznych przenośnikowych
5 dni

SZKOLENIA ON-LINE

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych.
Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.