Zapewniamy profesjonalne szkolenia w zakresie BHP prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Firma BH TEST (wł. Jerzy Dzwonek) mieści się w Katowicach – Nikiszowcu przy ulicy Oswobodzenia 1, obecnie Galeria Szybu Wilson.

Nasza działalność rozpoczęła się w lipcu 2007r. Posiadamy decyzje wydaną przez dyrektora OUG do przeprowadzania szkoleń w górnictwie. Organizujemy również kursy podnoszące kwalifikacje pracowników. Prowadzimy szkolenia i porady z zakresu bhp i p.poż, zajmujemy się również dochodzeniem przy wypadku w czasie pracy, w drodze do i z pracy, jak i również sporządzaniem protokołów powypadkowych. Szkolenia i kursy prowadzone są na terenie naszej firmy.

Dysponujemy salami wykładowymi o łącznej powierzchni 130 m2

Posiadamy niezbędny i wymagany sprzęt audiowizualny (tablice, sprzęt ochrony dróg oddechowych potrzebny przy szkoleniu górników).

Nasza firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę wykładowców w ilości 14 osób odpowiednio do profilu wykładów oraz lekarza, pielęgniarkę, strażaka i psychologa.

Właściciel firmy posiada 12 letnią praktykę w szkoleniach pracując w dużych firmach szkoleniowych, bądź jako wykładowca lub wspólnik firm.

Firma BH TEST prowadzi pełen zakres usług bhp i ppoż.

Głównym celem działalności jednostki szkoleniowej jest umożliwienie osobom dorosłym uzyskania wiedzy oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr w zakresie kwalifikacji ogólnych, osobowościowych i zawodowych.

Na życzenie Klienta organizujemy szkolenia stacjonarne, w siedzibie Klienta oraz wyjazdowe.
Jako Jednostka Szkoleniowa BHP oferujemy szkolenia na najwyższym poziomie.

Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami bhp. Oferujemy firmom także doradztwo i stały nadzór nad sprawami bhp i ppoż.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania się ze szczegółową ofertą w biurze.

W naszej ofercie proponujemy:

  • obsługę firm w ramach umowy (zadania służby bhp)
  • organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych
  • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
  • doraźne opracowanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.
  • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres bhp i p.poż).


Nasze kwalifikacje:

  • Kwalifikacje zawodowe niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów
  • Kwalifikacje dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Kompetencje pedagogiczne dla wykładowców
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


Firma BH Test organizuje kursy i szkolenia bhp wysokiej jakości, zatrudniając wykładowców o wysokich kwalifikacjach i odpowiedniej specjalności. Firma prowadzi rejestr szkoleń i kursów, posiada ceftyfikat jakości, gdyż spełnia jego wszelkie wymogi i warunki. Jest w stanie w krótkim czasie poinformować każdą firmę o przeprowadzaniu szkoleń oraz jakie kursy odbył dany pracownik i u jakich pracowników mija termin aktualnych szkoleń.